STUDENT RESEARCH GRANT PROGRAM:RESULT

मिति २०७३ साल बैशाख ३० मा प्रकाशित अध्ययन प्रस्तावना आवेदन उपर २०७३ साल जेष्ठ १९ गते यस कार्यालयमा भएको छलफल तथा निर्णय अनुसार तपसिल प्रस्तावनालाई छनोट गरि असार ५ गते भित्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, सौराहा, चितवनको कार्यालयमा एक-एक प्रति सकल सिफारिस पत्र, कलेजको अनुमति पत्र, प्रस्तावनाको फोटो कपि, र CV सहित सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

 

क्र.स.

छनौट भएका विद्यार्थीको नाम

 

अध्ययनको बिषय

१.

दिनेश डाँगी

“Water invasive species in and around Beeshazar lake complex”

 

२.

सरोज लामिछाने

“Effectiveness of community based anti-poaching operation in wildlife conservation”

 

३.

अस्मिता ठकुरी खाँड

“Assessment of payment for environmental services (PES) schemes in and around Beeshazar lake complex, Nepal”

 

National Trust for Nature Conservation-Biodiversity Conservation Center
Ratnanagar-18, Sauraha/ Chitwan, Nepal
Phone: +97756580153, Fax: +97756580130

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important Links